Beaver Dam Cinema
Beaver Dam, WI

Beaver Dam Cinema
236 Front St.
Beaver Dam, WI 53916
920-885-6380

SHOWTIMESPRINT

FIRESTARTER

Wed, May 18
4:30 7:20
Thu, May 19
4:30 7:20
Fri, May 20
4:30 7:20
Sat, May 21
1:50 4:30 7:20
Sun, May 22
1:50 4:30 7:20
Mon, May 23
4:30 7:20
Tue, May 24
4:30 7:20
Wed, May 25
4:30 7:20
Thu, May 26
4:30

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

Wed, May 18
4:10 7:00
Thu, May 19
4:10 7:00
Fri, May 20
4:10 7:00
Sat, May 21
1:10 4:10 7:00
Sun, May 22
1:10 4:10 7:00
Mon, May 23
4:10 7:00
Tue, May 24
4:10 7:00
Wed, May 25
4:10 7:00
Thu, May 26
4:10 7:00

THE BAD GUYS

Wed, May 18
4:20 6:50
Thu, May 19
4:20 6:50
Fri, May 20
4:20 6:50
Sat, May 21
1:30 4:20 6:50
Sun, May 22
1:30 4:20 6:50
Mon, May 23
4:20 6:50
Tue, May 24
4:20 6:50
Wed, May 25
4:20 6:50
Thu, May 26
4:20 6:50

FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF DUMBLEDORE

Wed, May 18
4:00 7:00
Thu, May 19
4:00 7:00

SONIC THE HEDGEHOG 2

Wed, May 18
4:20 7:00
Thu, May 19
4:20 7:00
Fri, May 20
4:20 7:00
Sat, May 21
1:40 4:20 7:00
Sun, May 22
1:40 4:20 7:00
Mon, May 23
4:20 7:00
Tue, May 24
4:20 7:00
Wed, May 25
4:20 7:00
Thu, May 26
4:20 7:00

COMING ATTRACTIONS

DOWNTON ABBEY: A NEW ERA (EARLY ACCESS)

Fri, May 20
4:10 7:10
Sat, May 21
1:20 4:10 7:10
Sun, May 22
1:20 4:10 7:10
Mon, May 23
4:10 7:10
Tue, May 24
4:10 7:10
Wed, May 25
4:10 7:10
Thu, May 26
4:10 7:10

TOP GUN: MAVERICK

Thu, May 26
7:00